Forside

Til våre kunder og samarbeidspartnere.

Med utgangspunkt i nye retningslinjer fra Helsedirektoratet er vi fra mandag 16.03 pålagt å sette alle aktiviteter og tjenester på vent som innebærer og nødvendiggjør fysisk kontakt innenfor 2 meter og med varighet over 15 min. Dette gjelder i første omgang fram til og med 26. mars. Dette betyr at vi fra nå av kun gjennomfører møter, samtaler og veiledning pr tlf, skype eller på teams. Unntak fra bestemmelsene er nødvendig helsehjelp som bl.a vaksinering. Vår bedriftslege og bedriftssykepleiere er operativ på tlf og mail. Det betyr at vi kan fortsatt gi rådgivning og bistand til våre kunder selv om vi har noe redusert bemanning som følge av bestemmelsene.

Hvis praktisk mulig, og som et forslag til hvordan vi fortsatt kan samarbeide om HMS-arbeidet og forebyggende aktiviteter, foreslår vi at dere vurderer følgende:
• Gjennomføre det årlige planleggingsmøte pr tlf.
o Flere av dere BHT-kunder skal i disse tider oppdatere ny periodeplan. Dette kan vi gjøre pr tlf etter nærmere avtale med dere.
o Vi ber samtidig om at dere som allerede har fått varsel om planleggingsmøte, tar kontakt med oss for avtale på dette.
• Gjennomgang og revisjon av HMS-systemet:
– Hvis dere oversender eller gir oss tilgang på systemet, kan vi bistå med gjennomgang og revisjon av dagens dokumentasjon. Revisjon bør skje årlig, og dere og vi kan kanskje få gjennomført dette nå som øvrig aktivitet er noe redusert.
• Komme i gang med overordnet kartlegging og risikovurdering:
– Alle virksomheter har krav om overordnet kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, – både det fysiske og psykososiale/organisatoriske.
o Planlegging, forberedelse og igangsetting av dette kan avtales pr tlf, og HMS-Senteret kan bistå med det skriftlige og ikke minst kvalitetssikre vurdering uten fysiske møter.
• Drøfte sykefravær og sykefraværssaker pr tlf.
o For ledere og stab kan det fortsatt være greit og ikke minst nødvendig å drøfte systematikk, men ikke minst enkeltsaker mtp innspill på oppfølgingstiltak.

Vi kan også tilpasse og gjennomføre noen av våre kurs som webinar i denne perioden.

Listen kan være lengre, – så ta gjerne kontakt med oss om du/dere har tanker om hva dere kan se av behov og aktiviteter vi kan bistå dere med nå.
Vi vil nok en gang poengtere at vi er i beredskap for drøftinger rundt hvordan dere skal forholde dere til de nasjonale smittevernregler. Videre vil det hos enkelte bedrifter være behov for avklaringer knyttet til permitteringer, sykemeldinger og omsorgspenger. Vi svarer dere gjerne på dette.

Vi vil med jevne mellomrom sende ut «nyhetsbrev» som vi håper dere opplever som matnyttige. Hvis du/dere likevel ikke skulle ønske å motta disse, meld oss tilbake.

Gjennom felles nasjonal dugnad på å bli kvitt Corona-viruset håper vi det ikke vil ta for lang tid før vi og dere er tilbake i normal drift.

For tips og oppdateringer knyttet til dagens situasjon, se Aktuelt i menyen.