Aktuelt

Oppdatering knyttet til Koronaviruset:

Vi vil anbefale alle virksomheter å følge utviklingen tett og gjennomføre en risikovurdering av situasjonen. Da vil dere være i forkant med vurdering av behov for tiltak knyttet til hvordan din virksomhet vil kunne påvirkes på en direkte eller indirekte måte.

HMS-Senteret anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir,- se til Folkehelseinstituttet og UDI.
Se også viktig og nyttig informasjon fra NHO spesielt knyttet til retningslinjer for permitteringer hvis det skulle vurderes behov for dette.

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Utenriksdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

NHO: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til dette, eller det skulle oppstå eventuelle spørsmål eller behov i din bedrift.

Spørsmål knyttet til permitteringer og rett til sykepenger:

 • Kan bedriften bruke permitteringer som følge av koronaviruset?
  • Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelse og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.
  • At bedriften ikke får levert nødvendige råvarer eller leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stoppes
  • At det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir, eller fordi prosjekter og leveringer utsettes i tid.
  • At kunder avslutter oppdrag før tiden eller kansellerer allerede inngåtte kontrakter.
  • Bedriften må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for permittering. Vi anbefaler at dere kontakter egen landsforening for råd dersom de er i tvil. Se også arbinn.no (for medlemmer av NHO)
 • I korte trekk legger NAV følgende til grunn når det gjelder sykepenger:
  • Man kan ha rett på sykepenger dersom man etter en faglig vurdering av legen har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
  • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare, – dvs karantenekravene gitt av FHI.
  • For å ha rett på sykepenger må man ha en sykmelding.
  • Forutsetningen er at man tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.

Generelt om smittevern – forebygge smitte:

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Andre forebyggende råd

 • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb.
 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte. 
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser , når det er mulig. 
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten.

Anbefalinger for smittevern – spesielt dere i bygg- og anleggsbransjen, samt verksted og industri:

Byggenæringens landsforening har gjort en grundig jobb med å utarbeide en veileder/anbefalinger om smittevern på byggeplass – dette for å tilrettelegge for fortsatt drift.http://hmsmelhus.no/wp-content/uploads/sites/52/2019/10/anbefalinger-om-smittevern-pa-byggeplass-tilrettelegging-for-fortsatt-drift.pdf

Videre legger vi med en informasjon om hvordan koronaviruset smitter, – ut fra det som forskere i dag kan vite noe om. http://hmsmelhus.no/wp-content/uploads/sites/52/2019/10/Koronavirus-og-smittefare-170320.pdf
Se for øvrig link til nyere forskning: https://forskning.no/sykdommer/sa-lenge-overlever-koronaviruset-i-lufta-pa-plast-metall-og-papp/1654346