Godkjent bedriftshelsetjeneste

HMS-Senteret AS har “Vedtak om godkjenning” fra Arbeidstilsynet. Godkjenningen gjelder til og med 12.04.2017.

Arbeidstilsynet skriver følgende: “HMS-Senteret AS er samlet sett i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. HMS-Senteret tilbyr tradisjonelle bedriftshelsetjenester og har et bredt spekter av tjenester innen fagområdene. HMS-Senteret har et kvalitetssikringssystem som sikrer bistand til virksomheten på en tilfredsstillende måte.

Kvalitetssystemet fremstår som gjennomarbeidet, det brukes aktivt, er relevant for de tjenester som ytes og blir jevnlig revidert. Systemet sikrer kvalitet på tjenesten som tilbys arbeidsgiver og sikrer kompetanseutvikling for personalet. HMS-Senteret har et faglig personale som kan gi råd og yte bistand innen alle kompetanseområder, og dekker kravet innenfor fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt/organisatorisk.”

I forskrift er arbeidsgiver pålagt å forvisse seg om at den bedriftshelsetjeneste bedriften benytter er godkjent. Tilbydere av bedriftshelsetjenester til pliktvirksomhetene skal søke Arbeidstilsynet om godkjenning.