Arbeidsmiljørettede kurs og ressursbank for ledere

Alle våre kurs kan skreddersys for den enkelte bedrift, kjøres bedriftsinternt som en del av bedriftshelsetjenesteavtalen eller som åpne kurs med deltagere fra flere bedrifter.  Har du spørsmål vedrørende våre kurs, så ta KONTAKT med oss.

På denne siden vil du også finne ulike produkter til støtte for deg som leder. Her finner du skjemaer og dokumenter innen HMS og ledelse.

Vilkår kurspåmelding

Påmelding til våre kurs er bindende. Påmelding pr. deltaker gjøres via registreringsskjema på det aktuelle kurset.
Alle priser framkommer på kursbeskrivelsen. Du får tilsendt bekreftelse på e-post når påmelding er registrert. Det anbefales at deltaker tar med egen Laptop på det enkelte kurs.

Ved for få deltakere eller ved sykdom hos kursholder, vil kurset vil bli satt opp på annen kursdato. Ved Force Majeure som er hendelser utenfor vår kontroll, gir vi rett til å avlyse kurset uten plikt til erstatning overfor kursdeltaker.

Avmelding må skje senest syv dager før oppsatt kurs. Ved sykdom på kursdag ber vi deg gi melding om dette tidligst mulig. Avmelding senere enn 7 dager kan føre til at du taper forhåndsbetalte kurs.

Andre kurs etter avtale:

 • Hvordan utvikle en helsefremmende organisasjon?
 • Lederutviklingsprogram (både bedriftsinterne og åpne program)
 • Teamutvikling (internt i bedrift)
 • Kurs i medarbeidersamtale
 • Ergonomi, - forebygging av muskel og skjelettplager
 • Forflytningskurs
 • Risiokovurdering; – ROS-metoden
 • Støy- og støveksponering; - forebygging og vernetiltak
 • Kjemisk helsefare; - risikovurdering, stoffkartotek, HMS-datablad
 • Kommunikasjon og veiledningsmetodikk
 • Konflikthåndtering
 • Systematisk oppfølging av sykemeldte
 • ”Den nødvendige samtalen”
 • Røykeavvenning
 • Krise- og stressmestring
 • Beredskapsarbeid
 • Førstehjelp
 • AKAN arbeid
 • Frisktrening

Kontakt oss

Tlf: 93 26 59 61
E-post: post@hmsmelhus.no