Din bedriftshelsetjeneste
HMS-Senteret ønsker å sette helse, vekst og utvikling i fokus i et målrettet samspill med bedriftene.

BEDRIFTSHELSETJENESTE

HMS-Senteret AS skal som bedriftshelsetjeneste bistå i arbeidet med å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser og forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdom.

For deg som leder

Vi i HMS-Senteret vil være en viktig samtalepartner, rådgiver og veileder for deg som leder innen personal- og HMS-spørsmål.

Flere og flere ledere benytter lederstøtte gjennom bedriftshelsetjenesten for å utvikle seg til å bli en bedre leder, – redusere stress, bedre struktur på arbeidsdagen og ikke minst kunne lede andre mennesker mer hensiktsmessig.

Vi tilbyr lederstøtte, veiledning og rådgivning innen medarbeidersamtaler, sykefravær, konflikthåndtering, omorganisering, oppsigelser, nedbemanning, utfordringer på arbeidsplassen og generelle problemstillinger innen personal og daglig drift.

HMS Senteret bistår med verktøy og metoder som kan gjøre hverdagen lettere for deg som leder og dine medarbeidere

Veiledning – noe for deg eller dine medarbeidere?

Veiledning/coaching kan være aktuelt for deg som har behov for å få ryddet i tankemønster slik at du selv kan ta tak i en nødvendig endring, klargjøre valg eller møte en utfordring på konstruktiv måte.

Vår bedriftshelsetjeneste har flere i teamet med lang erfaring og kompetanse innen coaching og veiledning.

Arbeidsmiljørettede kurs

Alle våre kurs kan skreddersys for den enkelte bedrift, kjøres bedriftsinternt som en del av bedriftshelsetjenesteavtalen eller som åpne kurs med deltagere fra flere bedrifter.

Har du spørsmål vedrørende våre kurs, så ta KONTAKT med oss.

Postboks 61, 7221 MELHUS
Jernbanevegen 11, 2. etg. 7224 MELHUS

Telefon: 93265961 / 45397304
E-post: post@hmsmelhus.no

Org.nr. 995504073