Grunnopplæring i arbeidsmiljø

LOVPÅLAGT 40-TIMERS HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU-MEDLEMMER

Sted: Kommer

Bindende påmelding innen:

 Pris: Kr. 8450,-

TID: September 2024

Kl: 08.30-15.00 alle dager

 • Angi hvilket kurs dere ønsker å melde dere på. 
 • Bedrift eller privat
 • Antall deltakere
 • Fakturainformasjon
 • Eventuelle kommentarer / spørsmål dere måtte ha.

Temaområder: Arbeidsmiljølovens målsetting

 • arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter – roller i arbeidslivet
 • krav til arbeidsmiljøet, fysiske og psykososiale forhold
 • registrering og oppfølging av fravær, Inkluderende Arbeidsliv

Helse, Miljø og Sikkerhet

 • Systematisk HMS-arbeid – kravet til dokumentasjon, rutiner og handlingsplaner

Forholdet mellom mennesker, det psykososiale arbeidsmiljøet

 • samspillet og medvirkning, egenaktivitet og medansvar
 • saksgang og tjenestevei, linjeledelse, verneombud, AMU
 • hvordan takle uoverensstemmelser og konflikter, kommunikasjon og samarbeid

Kartlegging av arbeidsmiljøet

 • kartleggingsmetoder og handlingsprogram
 • hvordan gå fra «ord til handling»
 • vernerunder, risikovurdering, sikker-jobbanalyse
 • Målgruppe: Opplæringen er lovpålagt alle verneombud, også vara, samt medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg. Se også AML § 6-1.Plikt til å velge verneombud:
 • (1)Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten.

Kurslengde: Kurset går over 4 dager i tillegg til en pålagt oppgave som skal gjennomføres i mellomperioden.