HMS-opplæring for ledere

LOVPÅLAGT HMS-KURS FOR ALLE LEDERE OG ARBEIDSTAKERE SOM LEDER ANDRE

Sted: Kommer

Bindende påmelding Pris: kr. 3500,- (inkluderer kaffe/te, kaffemat og god lunsj)

Tid: September 2024

 • Angi hvilket kurs dere ønsker å melde dere på. 
 • Bedrift eller privat
 • Antall deltakere
 • Fakturainformasjon
 • Eventuelle kommentarer / spørsmål dere måtte ha.

Temaområder vi gjennomgår på kurset:

 1. Arbeidsmiljølovens målsetting og helhetsperspektiv.
  • arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter – roller i arbeidslivet
  • krav til arbeidsmiljøet, fysiske og psykososiale forhold
  • registrering og oppfølging av fravær – et inkluderende arbeidsliv
 2. Helse, Miljø og Sikkerhet
  • systematisk HMS-arbeid – kravet til dokumentasjon, rutiner og handlingsplaner
 3. Forholdet mellom mennesker, det psykososiale arbeidsmiljøet
  • samspillet og medvirkning, egenaktivitet og medansvar
  • saksgang og tjenestevei, linjeledelse, verneombud
  • hvordan takle uoverensstemmelser og konflikter
  • kommunikasjon og samarbeid
 4. Kartlegging av arbeidsmiljøet
  • kartleggingsmetoder og handlingsprogram
  • hvordan gå fra «ord til handling»
  • kartlegging og vernerunder
  • risikovurdering og sikker-jobbanalyse