Ledernettverk

Hovedtema på møte: Hvordan skape et utviklingsorientert og fremoverlent Arbeidsmiljøutvalg?

Nye endringer fra 01.01.2023 innebærer at mange flere virksomheter nå må etablere Arbeidsmiljøutvalg, samtidig vet vi at dere som allerede har etablert AMU ofte kan oppleve at møtene og utvalgets arbeid blir mye rapportering og lite utviklingsorientert.

I den forbindelse ønsker vi å invitere alle dere ledere, HR-/HMS-stab og gjerne hovedverneombud og tillitsvalgte til et formiddag hvor vi skal drøfte og få innspill på hvordan skape et nyttig, skapende og pådrivende AMU😊 

 

STED: ASKO MIDTNORGE

TID: FREDAG 3/10 KL. 08.30 – 11.00

  • Angi hvilket kurs dere ønsker å melde dere på. 
  • Bedrift eller privat
  • Antall deltakere
  • Fakturainformasjon
  • Eventuelle kommentarer / spørsmål dere måtte ha.