Samling for lærlinger og unger arbeidstakere m/fadder

Målgruppe: Unge arbeidstakere og lærlinger samt ledere og/eller faddere og lærlingekontakter i ulike bedrifter.

Sted: Kvilhaugen Gård

TID: ANNONSERES KL. 8.00-12.00

  • Angi hvilket kurs dere ønsker å melde dere på. 
  • Bedrift eller privat
  • Antall deltakere
  • Fakturainformasjon
  • Eventuelle kommentarer / spørsmål dere måtte ha.