Koronatesting

Vi tilbyr 2 typer koronatester, PCR-test for de med og uten symptomer, og hurtigtest for deg som ønsker svar med en gang. Testene er godkjent av norske helsemyndigheter. Vi utfører testing i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

    1. Hurtigtest Covid-19 
      Svar etter 15 minutter

Hvor: Melhus og ambulerende

Pris: 1150 kr

2. PCR- Test

Hvor: Melhus og ambulerende

Pris: 1581 kr

Bekreftelsesbrev medfører tilleggskostnad. Øvrig administrasjon faktureres ihht. Ordinær timepris.

Ta kontakt på Mobil: +47 93 26 59 61 eller post@hmsmelhus.no for mer informasjon og bestilling.