Menu

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Temaområder:

 • Arbeidsmiljølovens målsetting

  • arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter – roller i arbeidslivet

  • krav til arbeidsmiljøet, fysiske og psykososiale forhold

  • registrering og oppfølging av fravær, Inkluderende Arbeidsliv

 • Helse, Miljø og Sikkerhet

  • systematisk HMS-arbeid – kravet til dokumentasjon, rutiner og handlingsplaner

 • Forholdet mellom mennesker, det psykososiale arbeidsmiljøet

  • samspillet og medvirkning, egenaktivitet og medansvar

  • saksgang og tjenestevei, linjeledelse, verneombud, AMU

  • hvordan takle uoverensstemmelser og konflikter, kommunikasjon og samarbeid       

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet

  • kartleggingsmetoder og handlingsprogram

  • hvordan gå fra «ord til handling»

  • vernerunder, risikovurdering, sikker-jobbanalyse

  • Målgruppe: Opplæringen er lovpålagt alle verneombud, også vara, samt medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg. Se også AML § 6-1.Plikt til å velge verneombud:

   (1)Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten.

 

Kurslengde:

Kurset går over 4 dager i tillegg til en pålagt oppgave som skal gjennomføres i mellomperioden.

Tidspunkt:          

15,16,17 og 24.september 2021       

Alle dager kl 0800-1530

Sted: Annonserer før kursstart

Bindende påmelding:

Innen: 1.september 

Pris: Kr. 7250,-

 

 

 

Påmelding til kurs

Send oss en e-post. 

Oppgi følgende informasjon:

 • Ditt navn
 • Din e-post
 • Bedrift eller privat påmelding
 • Antall deltakere
 • Fakturainformasjon (Adresse med mer)
 • Eventuelle kommentarer, tilleggsinformasjon