Menu

HMS-opplæring for ledere

Temaområder vi gjennomgår på kurset:

 1. Arbeidsmiljølovens målsetting og helhetsperspektiv.
 • arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter – roller i arbeidslivet
 • krav til arbeidsmiljøet, fysiske og psykososiale forhold
 • registrering og oppfølging av fravær – et inkluderende arbeidsliv
 1. Helse, Miljø og Sikkerhet
 • systematisk HMS-arbeid – kravet til dokumentasjon, rutiner og handlingsplaner
 1. Forholdet mellom mennesker, det psykososiale arbeidsmiljøet
 • samspillet og medvirkning, egenaktivitet og medansvar
 • saksgang og tjenestevei, linjeledelse, verneombud
 • hvordan takle uoverensstemmelser og konflikter
 • kommunikasjon og samarbeid     
 1. Kartlegging av arbeidsmiljøet
 • kartleggingsmetoder og handlingsprogram
 • hvordan gå fra «ord til handling»
 • kartlegging og vernerunder
 • risikovurdering og sikker-jobbanalyse

Tidspunkt:          

 15.september 2021  kl 0800-1530

Sted: Sted annonseres på et senere tidspunkt. 

Bindende påmelding:

Innen: 01.09.2021

Pris: Kr. 2950,- pr. deltager med BHT-avtale hos HMS-Senteret AS

            Øvrige: kr. 3450,- pr. deltager

 

Påmelding til kurs

Send oss en e-post. 

Oppgi følgende informasjon:

 • Ditt navn
 • Din e-post
 • Bedrift eller privat påmelding
 • Antall deltakere
 • Fakturainformasjon (Adresse med mer)
 • Eventuelle kommentarer, tilleggsinformasjon