Jung Type Indikator(JTI) – kartleggingsverktøy

JTI er et av de mest brukte verktøyene i arbeidet med å videreutvikle ansatte/ medarbeidere i organisasjoner. Medarbeidernes psykologiske typologi brukes for å øke den enkeltes selvinnsikt og «bygge» effektive team/ god samhandling. I den sammenheng brukes ofte «teamkompasset». 

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”.

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med. 

Organisasjonen kan bruke JTI til å:

 • få en logisk ordnet modell for menneskelig adferd.
 • redusere uproduktive konflikter.
 • identifisere styrker og muligheter i grupper.
 • identifisere tilstanden i spesifikke organisatoriske lag eller funksjoner.
 • få en teori som er rimelig enkel å forstå.
 • bygge opp forståelse for normer og kultur.
 • forstå hvordan en person passer i sin jobb.
 • få en indikator som er enkel å administrere og som er kostnadseffektiv.
 • utvikle områder som kommunikasjon, karriereutvikling, ledertrening og lagbygging.

AKTUELT NÅR VIRKSOMHETEN SER BEHOV FOR OG/ELLER STÅR OVERFOR:

 • Karriereutvikling og –rådgivning – Yrkesvalg
 • Lederutvikling – Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling – Teamutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Læringsstil

Gjennomføring:

 • Jungs Typeindikator er ingen test, men en indikator. For å få økt forståelse av preferansene/ de psykologiske typologiene er det utviklet et eget pedagogisk verktøy, som brukes aktivt i implementeringen.
 • Resultatene fra indikatoren legges til grunn for en dypere samtale gjennom veiledning både individuelt og i gruppe/ team. Målet med samtalen/ veiledningen er økt selvinnsikt, og større bevissthet for hvordan mennesker bevisst og ubevisst påvirker hverandre i samhandling.
 • Når det er planlagt gruppeprosesser i en virksomhet og/eller en avdeling, vil resultater fra de individuelle kartlegginger, bli som en del av gruppens «profil». Kandidatene vil kunne få individuell veiledning og tilbakemelding på «sin» profil parallelt med gruppeprosessen der målet er økt bruk av komplementere egenskaper, bedre forståelse av gruppedynamikken og dertil forbedret kommunikasjon og samhandling.

Ta kontakt for å få mer informasjon om kartleggingsverktøyet, og for et samarbeid med HMS-Senteret AS