Konflikthåndtering – bedriftsinternt kurs

Bakgrunnen for kursets innhold er basert på erkjennelsen av at mellommenneskelige konflikter vil være uunngåelige når mennesker samhandler i det moderne arbeidslivet.

Det avgjørende blir å sikre god og konstruktiv håndtering.

Aktuelt når:

 1. Det er ønskelig og sett som viktig å videreutvikle det psykososiale arbeidsmiljøet
 2. Det er viktig å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i omstilling
 3. Ledelse og arbeidstakere har behov for og/eller ønsker økt kunnskap om og ferdigheter i håndtering av konflikter
 4. Det er forståelse for at konflikter håndteres på en god måte er nødvendig forutsetning for et godt arbeidsmiljø

Gjennomføring:

 • Kurset/opplegget fordeles på 2 samlinger a’ 2 timer eller over 1 samling på ca 4 timer. Det legges opp til stor grad av refleksjonsoppgaver og gruppearbeid/øvelser.


Kursets opplegg og tidsramme kan justeres etter bedriftens ønsker og behov for tilpasninger.

Samling 1:

  • Forholdet mellom mennesker, det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Konflikter – hvordan kan disse oppstå i hverdagen?
  • Potensielle årsaker til konflikter
  • Mennesketyper med ulike forutsetninger og forventninger

Samling 2:

  • Konfliktstrategier
  • Konflikttrappa
  • Konflikter i organisasjoner
  • Håndtering av konflikter: Verktøy og systematikk, aktuelt lovverk, – balansen mellom jus og psykologi

Ta kontakt for å få mer informasjon om kartleggingsverktøyet, og for et samarbeid med HMS-Senteret AS