Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Postadresse: Postboks 61, 7221 MELHUS
Besøksadresse: Jernbanevegen 11, 2. etg.
Postnummer: 7224 MELHUS

Telefon: 93265961 / 40474016
E-post: post@hmsmelhus.no

Ved beredskap/hastesaker, også utenom åpningstid, sendes en sms hvis det ikke svares umiddelbart på telefon