Menu

Ledernettverk

Ledelse i praksis

Målgruppe: Ledere på alle nivå som ønsker og ser nytten av å drøfte ledelse, personaloppfølging, bedriftsutvikling og HMS-/arbeidsmiljøarbeid i samarbeid med andre ledere

Aktuelle temaer og problemstillinger tas opp og diskuteres i samarbeid mellom deltakere og rådgivere fra HMS-Senteret. 

Ta kontakt dersom det er ønskelig å få mer informasjon om dette eller om du ønsker å delta i et slikt nettverk. 

Påmelding til kurs.

Er dere flere som ønsker å delta, eventuelle spesielle behov?