Vi i HMS-Senteret vil være en viktig samtalepartner, rådgiver og veileder for deg som leder innen personal- og HMS-spørsmål.

Flere og flere ledere benytter lederstøtte gjennom bedriftshelsetjenesten for å utvikle seg til å bli en bedre leder, – redusere stress, bedre struktur på arbeidsdagen og ikke minst kunne lede andre mennesker mer hensiktsmessig.

Vi tilbyr lederstøtte, veiledning og rådgivning innen medarbeidersamtaler, sykefravær, konflikthåndtering, utfasing av medarbeidere, oppsigelser, nedbemanning, utfordringer på arbeidsplassen og generelle problemstillinger innen personal og daglig drift.

HMS Senteret bistår med verktøy og metoder som kan gjøre hverdagen lettere for deg som leder og dine medarbeidere

Ta kontakt for nærmere informasjon og eventuelt et første møte