Menu
Om oss

Om HMS-Senteret AS

Vi holder til å trivelige lokaler i 2. etg. av Coop-bygget i Melhus sentrum.

Tilgjengelighet: Alle ukedager mellom 08.00-15.30, samt krise og akuttberedskap etter avtale med den enkelte virksomhet. Våre rådgivere er mye ute på oppdrag i bedriftene, så kontakt oss gjerne på telefon eller e-post for nærmere avtale.

Solveig G. Moen
Daglig leder / bedriftssykepleier / veileder / treningsinstruktør

Bedriftssykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, biologisk psykologi og relasjonsledelse. Ferdigstiller sin mastergrad i Relasjonsledelse 2021.

Sertifisert som bruker av kartleggingsverktøyet Medarbeider Tilfredshet Monitorering – MTM® et anerkjent og kvalitetssikret verktøy for arbeidsmiljøkartlegging. Sertifisert veileder for bruk av Belbin Teamutviklingsverktøy og LIFO, som begge benyttes for økt innsikt i egen adferd og større forståelse om hvordan egen adferd påvirker andre. Fordypningskurs i psykologisk stress og krisebearbeiding. Har statens grunnkurs i verne- og helsearbeid. Godkjent kursleder i grunnopplæring i arbeidsmiljø med over 20 års erfaring. Sertifisert som prosessveileder i metodikken” Langtidsfrisk”. Sertifisert og 35 års erfaring som helse- og treningsinstruktør innen ulike individuelle og gruppeaktiviteter

Bred erfaring innen arbeidshelse med bla. overordnet kartlegging og risikovurdering, oppfølging av sykemeldte, konflikthåndtering og undervisning/opplæring innen de fleste HMS-tema. Er hovedkontakt overfor flere av HMS-Senterets bedriftshelsetjenestekunder. Hun har lang erfaring med og benyttes mye som veileder og Coach hvor hun ofte benytter VIP24 – et interesse- og preferanseprofilverktøy som utgangspunkt for veiledningsprosessen. 

» solveig.moen@hmsmelhus.no

Tlf: 93 26 59 61

Om oss

Unni Skånøy.
Bedriftssykepleier/veileder arbeidshelse
Bedriftssykepleier med videreutdanning innen både medisinsk og idrett grunnfag. Godkjent kurs i Motiverende intervju – en veiledningsmetodikk for å finne indre motivasjon til endring hos mennesket.

I tillegg til å være fast kontaktperson for en rekke bedrifter, gjennomfører hun målrettede helse- og arbeidsmiljøsamtaler, arbeidsrelatert screening som hørselstester og spirometri, vaksinering og bistand ved oppfølging av sykemeldte. Veileder innen livsstilsendring, og erfaring med prosjektjobbing innenfor rehabilitering.

» unni.skaanoy@hmsmelhus.no

Tlf: 40 47 40 16

unni

Miriam Hanedalen Hellstrøm

Fysioterapeut/treningsveileder/veileder arbeidshelse og ergonomi

Utdannet fysioterapeut med kompetanse innen ergonomi, muskel-/skjelettproblematikk, fysisk aktivitet og livsstilsfaktorenes påvirkning.

Miriam har bred erfaring fra kommunehelsetjenesten og som treningsintruktør. Hun er opptatt av folkehelse og livskvalitet i et 24 timers perspektiv.

I tillegg til å være fast kontaktperson for en rekke bedrifter, gjør hun funksjonsundersøkelser og ergonomiske kartlegginger, målrettede helse- og arbeidsmiljøsamtaler og arbeidsrelatert screening som hørselstester og spirometri.

miriam.hellstrom@hmsmelhus.no

Tlf: 45 39 73 04

Miriam

Stine Skilleås
Bedriftssykepleier/veileder arbeidshelse

Bedriftssykepleier og fast kontaktperson for en rekke bedrifter, gjennomfører målrettede helse- og arbeidsmiljøsamtaler, arbeidsrelatert screening som hørselstester og spirometri, vaksinering og bistand ved oppfølging av sykemeldte.

Stine.skilleas@hmsmelhus.no  

Tlf: 41 27 41 57

Stine

Ingrid Oskarsson
Naprapat/treningsveileder/veileder arbeidshelse og ergonomi
Naprapat med kompetanse innen ergonomi, muskel-/skjelettproblematikk, fysisk aktivitet og livsstilsfaktorenes påvirkning.

Har erfaring fra prosjekter med fokus på livsstilsendring og frisktrening. Erfaring og kompetanse som instruktør fra gruppeaktiviteter og individuell oppfølging. Er sertifisert mammamagetrener –som innebærer veiledning og trening under graviditet og postpartum.

Ingrid er opptatt av at den ansatte får forståelse for sammenhenger og bakgrunn for eventuelle plager. På denne måten vil helhetsforståelse, forebygging og motivasjon til eventuell endring og oppfølging oppnås i samarbeid med den aktuelle. 

Ingrid.oskarsson@hmsmelhus.no 

Tlf: 46 41 28 17 

Om oss

Kjetil Sandsten

Fysioterapeut/treningsveileder/veileder arbeidshelse og ergonomi

Utdannet fysioterapeut med videreutdanning fra Norges Idrettshøgskole. Har jobbet i mange år med fysioterapi innen toppidrett. Siden 2015 har han gradvis jobbet mer med arbeidsliv og benyttet mye av de samme prinsippene og tankegangen vi bruker i idretten i dette arbeidet. Jobber nå på Oppdal Fysioterapi samt hos HMS-Senteret.

Kjetil er en del av suksesshistorien fra samarbeidsprosjekt mellom Minerva Skifer avd. Oppdal og NAV. Et prosjekt som har bidratt til betydelig reduksjon i sykefraværet.

Hans tilnærming er at arbeidstakere som står i tungt fysisk arbeid kan sammenlignes med toppidrettsutøvere og må rustes for det! Videre er han opptatt av at ansatte skal oppleve økt forståelse, trygghet og se flere muligheter etter møte med han som fagperson.

Tlf: 91 17 38 02

Om oss

Helge Mjøen
Seniorrådgiver og veileder

Mastergrad i ledelsesfag, veilederutdanning og pedagogisk utdanning.

Mer enn 25 års erfaring fra rådgivnings- og veiledningsarbeid. Har bred erfaring fra strategiarbeid i organisasjoner, pedagogisk utviklingsarbeid og arbeidsmiljøprosesser. Han er i tillegg sin stilling hos HMS-Senteret, høyskolelektor og underviser på Bacherlorstudiet ved Handelshøyskolen i Trondheim. Helge jobber individuelt som veileder, men hovedsakelig som prosessveileder innen tema Strategi-, organisasjons- og ledelsesutvikling for HMS-Senterets bedriftskunder. I mange tilfeller er problemstillinger innenfor Helse-, Miljø og Sikkerhet knyttet til det organisatoriske arbeidsmiljøet. Det å se sammenhenger samt å vite hvordan komme i prosess med nødvendig organisasjonsendring, er en av Helges viktigste bidrag for HMS-Senteret.

Tlf: 90 68 33 52

Om oss

Bjørn Lyngen
Bedriftslege

Medisinsk ansvarlig og har arbeidsmedisinsk kompetanse innen spesialfeltene muskel- skjelettproblematikk, lungesykdommer og psykisk helse. Har arbeidsmedisinsk poliklinikk hvor behov for videre utredning og oppfølging avklares. Bedriftslegen deltar også på aktuelle møter ute hos bedriftene, temamøter, undervisning og som fagkyndig ved mer omfattende kartlegging og risikovurdering ute på arbeidsplassene.

 

» bjorn.lyngen@hmsmelhus.no

Om oss

Lene Johannessen
Yrkeshygieniker

Doktorgrad i Cell Biology/ Molecular Medicine/Microbiology og tidligere bioingeniør.

Lang erfaring innen faget og er HMS-Senterets ansvarlige innen inneklima-spørsmål, risikovurdering kjemisk helsefare, biologisk helsefare, støv-, støyeksponering. Lene planlegger og gjennomfører målinger og vurdering av eksponeringsfare, gir råd og veiledning innen vernetiltak/ verneutstyr.

Lene underviser innen tema som støy, støv, kjemisk- og biologisk helsefare samt inneklima i tillegg til å bidra i tverrfaglige drøftinger rundt arbeidsmiljø og arbeidshelsespørsmål.

» Lene.johannessen@hmsmelhus.no

Tlf: 92 40 94 20

Om oss

Tommy Mangerud

Psykologspesialist

Fast psykologspesialist hos HMS-Senteret som jobber innen fagene psykisk arbeidshelse, psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø, konflikthåndtering og endringsprosesser. Dette kan innebære undervisning, prosessveiledning i grupper eller individuelt eller som bidragsyter når tverrfaglig team settes sammen.

I samarbeid og koordinering med fastlege, bedriftssykepleiere eller bedriftslege, kan individuell oppfølging avtales der dette er et ledd i å forebygge sykefravær, tilstrebe raskere tilbakevending til arbeid, og hvor behovet for arbeidstakeren er å jobbe med mestringsstrategier som et helsefremmende og forebyggende tiltak.

Bistand hvor vår psykologspesialist trekkes inn, er alltid i samsvar med den ansatte og dens nærmeste leder.

Arbeider som psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi på DPS.  

» post@hmsmelhus.no

Om oss

Einar Volden
Førstehjelpsinstruktør

Utdannet ambulansesjåfør og har svært lang erfaring som kursholder og arrangør av beredskapsøvelser. Kjører våre kurs og opplæring i hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter. Einar deltar i tverrfaglige team hos HMS-Senteret ved beredskapsarbeid og krisehåndteringsarbeid, og veileder bedriftskunder med tilpasning av praktiske og kvalitetssikrede beredskapsplaner.

» post@hmsmelhus.no

Tlf: 93 24 44 44

Om oss