Menu

Serviceavdelingen

Vår Serviceavdeling påtar seg mange ulike oppdrag for bedrifter, kommunen og private.

Blant annet:

  • Utlevering av matavfallskverner og søppelbokser for husholdning
  • Skilting og enkelt vedlikehold av kommunale veger
  • Vedlikehold av veger og bygg til kommunale vann- og kloakkrenseanlegg
  • Klipping av grøntområder hos bedrifter
  • Vedlikehold og rydding rundt kommunale søppelcontainere
  • Pakking og distribusjon av strøsand
  • Tømming og rydding av dødsbo

For ytterligere informasjon:
Kontakt Service avdelingen direkte på tlf. 906 50 662 eller 950 48 343. Evnt. vårt hovednr. 91 91 97 20, menyvalg nr. 3 for service