Veiledning – noe for deg eller dine medarbeidere?

Veiledning/coaching kan være aktuelt for deg som har behov for å få ryddet i tankemønster slik at du selv kan ta tak i en nødvendig endring, klargjøre valg eller møte en utfordring på konstruktiv måte.

Vår bedriftshelsetjeneste har flere i teamet med lang erfaring og kompetanse innen coaching og veiledning.

Coaching med eller uten bruk av kartleggingsverktøy vil styrke bedriften på en rekke måter:

  • bidra til at arbeidstakere lykkes bedre på jobb og privat v/økt selvfølelse
  • forbedret og mer konstruktiv kommunikasjon innad
  • forebygge låste konflikter og gi viktig kunnskap om hvordan håndtere mellommenneskelige utfordringer
  • forebygge sykefravær hos den enkelte ved økt egeninnsikt og økt fokus på muligheter og eget potensiale
  • avklaring og utvikling av arbeidsrollen

Flere og flere ledere benytter coaching for å utvikle seg til å bli en bedre leder, – redusere stress, bedre struktur på arbeidsdagen og ikke minst kunne lede andre mennesker mer hensiktsmessig.

  • Ønsker du finne frem og videreutvikle dine egne ressurser?
  • Har du lyst til å finne tid til deg selv?
  • Ønsker du påfyll i hverdagen?