Menu
 • Vi mener at alle skal gis mulighet til å delta i samfunnet
 • Vi skal ta like mye hensyn til andre som til oss selv
 • Alle våre medarbeidere skal respekteres
 • Likeverd er å ta hensyn til individuelle behov
 • Likeverd er å gi flest mulig anledning til å jobbe
 • Den enkelte skal bli; verdsatt, anerkjent, få tillit og bli respektert

 

 • Vi snakker sammen også om ting som er vanskelig
 • Vi tør og si ifra dersom vi er uenige
 • Vi gir hverandre både ris og ros
 • Mot er å møte forandringer med åpent sinn

 

 • Vi skal ta vare på, og være stolte av hverandre.
 • Vi skal lære av hverandre og dele på kunnskap og erfaringer
 • Vi skal arbeide for et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser
 • Hovedregel: Du skal behandle andre slik du vil at andre skal behandle deg!