InFlow24 – kartleggingsverktøy

InFlow24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

Navnet InFlow24 beskriver våre viktigste profiler som kartlegger verdierinteresser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

 • se nye muligheter i jobb, studier og fritid
 • fremme motivasjon, mestring og engasjement
 • skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

AKTUELT NÅR VIRKSOMHETEN SER BEHOV FOR OG/ELLER STÅR OVERFOR:

 • sykefraværsoppfølging på individ- og organisasjonsnivå
 • gruppeprosesser med mål å styrke og videreutvikle det psykososiale arbeidsmiljøet
 • omstilling
 • kompetanseforvaltning
 • rekruttering

ET PROFIL OG SAMTALEVERKTØY SOM FAVNER HELE HR PROSESSEN!

 • InFlow24 setter helsefremmende lederskap på agendaen
 • InFlow24 har både individfokus og organisasjonsfokus
 • InFlow24 er basert på kvalitetssikrede prosesser og teknologi

Med utgangspunkt i prinsippet om livslang læring samt ansvar for egen utvikling og læring har vip24 etablert seg som en suksessfaktor for virksomheter hvor enkeltmennesket står i sentrum.

Gjennomføring:

 • Det er mulig å benytte seg av 5 ulike kartleggingsverktøy som besvares elektronisk av kandidaten:

Interesseprofil», «Preferanseprofil», «InFlow24hjulet», «Livsstilshjulet» og «Evner og Verdier»:

 • Interesse­profilen – den originale Holland­versjonen (RIASEC) som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriere­veiledning.
 • Preferanse­profilen er basert på Jung`s persontype­teori som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklings­potensial.
 • InFlow24hjulet kartlegger og bevisstgjør verdier i forhold til arbeid og fritid og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon. For å kartlegge dette, benyttes «livsstilshjulet» og en kartlegging som kobler «evner og verdier».
 • Det kan være aktuelt å benytte bare deler av InFlow24-verktøyet.

  Dette betyr at kandidaten kun besvarer avtalte kartleggingsverktøy som f.eks bare preferanseprofilen. Veileder fra bedriftshelsetjenesten gir da kun tilgang til de verktøy som er aktuelle for videre prosess og oppfølging. Kandidaten får tilsendt e-mail med link til besvarelse, med i tillegg en kort forklaring på hvordan besvare kartleggingen.

Veileder fra bedriftshelsetjenesten sender ut kandidatrapporter til den enkelte når kartleggingen er besvart. Det gjøres deretter avtale om individuell gjennomgang og veiledning ut fra rapportene. Dette kan enten avtales gjennomført over telefon eller i individuelle samtaler.

Når det er planlagt gruppeprosesser i en virksomhet og/eller en avdeling, blir de individuelle rapporter utdelt og gjennomgått i forbindelse med fellessamling. Da vil resultater fra de individuelle kartlegginger, bli som en del av gruppens «profil». I slike tilfeller benyttes kun preferanseprofilen og/eller interesseprofilen. Kandidatene vil kunne få individuell veiledning og tilbakemelding på «sin» profil parallelt med gruppeprosessen der målet er økt bruk av komplementere egenskaper, bedre forståelse av gruppedynamikken og dertil forbedret kommunikasjon og samhandling.

Ta kontakt for å få mer informasjon om kartleggingsverktøyet, og for et samarbeid med HMS-Senteret AS